Projekty pro dostihový sport
majitele a chovatele dostihových koní

Blacktype Pedigree pomáhá nejen chovatelům, ale i majitelům, bloodstock agentům a zájemcům o chov plnokrevníka při analýzách rodokmenů a hledání optimálních spojení.

Umožní Vám zjistit, jak se Vámi plánované spojení a jemu blízká spojení dokázala prosadit v produkci koní, úspěšných v black-type dostizích, může Vám napovědět, kde hledat vhodné plemeníky pro Vaše chovné klisny, či analyzovat jak si jednotliví plemeníci, otcové plemeníků, paternitní linie či rodiny vedou v produkci black-type koní.

KATALOG PLNOKREVNÍKŮ je projekt společnosti Blacktypepedigree, s.r.o. pro majitele a zájemce o anglického plnokrevníka.

V katalogu najdete podrobné informace o koních, které majitelé nabízejí k prodeji nebo pronájmu. Jeho cílem je vytvořit jedno místo s komplexní nabídkou koní anglického plnokrevníka, obsahující kompletní a relevantní infomace o nabízených koních. Měla by ulehčit práci s výběrem koní potenciálním zájemcům a pomoci s prodejem nebo pronájmem koní majitelům.

KATALOG PLEMENÍKŮ je projekt společnosti Blacktypepedigree, s.r.o. pro chovatele anglického plnokrevníka.

V katalogu najdete podrobné, pravidelně aktualizované informace o plemenících, jejich výsledcích, rodině, nejúspěšnějších potomcích a sourozencích.

Obsahuje informace o VŠECH PLEMENÍCÍCH působících v chovu anglického plnokrevníka v České republice.

KATALOG ROČKŮ je projekt společnosti Blacktypepedigree s.r.o. nejen pro chovatele, ale i zájemce o anglického plnokrevníka.

V katalogu najdete podrobné informace o ročcích, které domácí chovatelé (kteří využili služeb tohoto katalogu) nabízejí k prodeji. Jeho cílem je vytvořit jedno místo s komplexní nabídkou zdejších chovatelů, která by měla ulehčit práci s výběrem ročků potenciálním zájemcům a pomoci s prodejem ročků chovatelům.