Projekty pro dostihový sport
majitele a chovatele dostihových koní

Blacktype Pedigree pomáhá nejen chovatelům, ale i majitelům, bloodstock agentům a zájemcům o chov plnokrevníka při analýzách rodokmenů a hledání optimálních spojení.

Umožní Vám zjistit, jak se Vámi plánované spojení a jemu blízká spojení dokázala prosadit v produkci koní, úspěšných v black-type dostizích, může Vám napovědět, kde hledat vhodné plemeníky pro Vaše chovné klisny, či analyzovat jak si jednotliví plemeníci, otcové plemeníků, paternitní linie či rodiny vedou v produkci black-type koní.